Balogh Judit

Mentálhigiénés szakember

Mental coaching – egyéni és csoportos foglalkozások

Nagy tapasztalattal rendelkezem egyéni- és csoportfoglalkozások, csapatépítő programok vezetésében .

Párkapcsolati tanácsadás

Azoknak a pároknak ajánlom, akik szeretnének szakszerű segítséget kapni párkapcsolati problémáik megoldásában.

Mentálhigiénés konzultáció

Terápiás jellegű segítő beszélgetés, amely biztonságos, szeretetteljes légkörben zajlik.

Wingwave coaching

Rendkívül hatékony, gyors, speciális stresszoldó és képességfejlesztő módszer, amely az érzelmek megfelelő feldolgozását célozza meg és hatékonyan támogatja a teljesítmény növekedését.

Szimbólumterápiás imagináció

A szimbólumterápia nem más, mint belső képekkel való munka relaxált, ellazult állapotban.

Autogén tréning - Relaxáció

Az egyik leghatékonyabb, legtöbbet kutatott, orvosilag leginkább alátámasztott spiritualitástól és vallástól független relaxációs módszer.

q

Fogyókúra coaching

Érzelmi evés – stop

Egy olyan személyes, segítő, kísérő tevékenység, amely rendszeres konzultációval, hatékonyan támogatja a fogyókúra folyamatát.

Fogyókúra coaching - csoport

A csoport a csoporttagok fogyókúrás folyamatát hivatott támogatni.

Miben tudok segíteni?

Nézd meg az egyes foglakozás típusok részletes leírását.

Párkapcsolati tanácsadás

Azoknak a pároknak ajánlom, akik szeretnének szakszerű segítséget kapni párkapcsolati problémáik megoldásában.

Az első konzultációs alkalmakon a pár tagjaival külön-külön dolgozunk, megfogalmazzák problémáikat, megkeressük a hibáztatások mögött meghúzódó igényeket.

Ezt követően a felekkel közösen folytatódik a problémák megbeszélése, az igények egyeztetése, a megértés, és megoldáskeresés. A párkapcsolati tanácsadás, konzultáció egy egymásra épülő ülésekből és feladatokból álló folyamat, amelyhez eszközöket és megoldási technikákat kapnak a párok, amellyel eredményesebben tudnak működni a párkapcsolatukban.

A párkapcsolat, a házasság javítása mindkét fél érdeke és feladata, ezért a segítő coaching folyamat részeként gyakorolják a szeretet kifejezését, a meghallgatást, elfogadást, saját érzéseik kezelését, kifejezését, a megbocsájtást, a megoldáscentrikus gondolkodást.

Boldog párkapcsolat nincs magától, csak úgy lehet boldog, ha a felek a maguk részéről boldoggá teszik

A párkapcsolati coaching segítségével a felek képessé válnak:

 • jobban megérteni egymás álláspontját
 • elfogadni és megérteni egymást
 • belátni saját felelősségüket
 • észrevenni a saját hibájukat, nem csak a párjukét
 • végighallgatni a másikat, és őszintén feltárni azt, ami bennük van
 • elérni, hogy megállapodás szülessen vitás kérdésekben
 • megbocsájtani
 • olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára elfogadható
 • boldogabbá tenni a párkapcsolatukat

Javasolt: párkapcsolati hullámvölgy, párkapcsolati problémák, párkapcsolati krízis, féltékenység, magány, boldogtalanság, szeretetlenség, hűtlenség és egyéb problémák esetén.

Időkeret: 60-90 perc

Mentálhigiénés konzultáció

Terápiás jellegű segítő beszélgetés, amely biztonságos, szeretetteljes légkörben zajlik. Lehetőséget nyújt a kliensnek, hogy beszélhessen gondjairól, problémáiról, kétségeiről, érzelmeit kimondja, megértse és átdolgozza azokat. Továbbá kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy megtalálja kérdéseire a választ, a megoldásokat.
Támogató, elfogadó hozzáállással segítem a problémája alaposabb feltárásában, megismerésében. Fontosnak tartom a torzítások, félreértések azonosítását, helyreigazítását, a valóságosabb helyzetértékelést és értelmezést.
A másik személy sorsa iránti tisztelet és titoktartás az alapvető hozzáállásom-munkám során. Kísérő munkámban segítem szenvedése elviselésében, feloldásában, önmaga megértésében, elfogadásában, mélyebb önismeretében, hogy rátaláljon saját válaszaira.

Segítem, hogy pozitív szemlélettel és megoldásorientált gondolkodással legyen képes gondját megoldani, más nézőpontokat találjon, nagyobb önbizalomra tegyen szert, képes legyen tartós változást elérni, kiegyensúlyozottabbá váljon.

Hiszek abban, hogy a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekből, mélységes válságokból, a legmélyebb gödörből is van kiút.

Segítő beszélgetés folyamata
A klienssel több alkalommal egy barátságos, biztonságos környezetben (kisebb teremben), kényelmes helyzetben beszélgetünk. Az ülés időtartama általában 60 perc.
A kliens részletesen mesél a problémáiról, amelyeket segítő kérdésekkel, visszatükrözéssel mélyebben megvizsgálunk, így segítve őt önmaga és a problémák megértésében, megoldások keresésesében, a lelki folyamatok átdolgozásában.
A segítő beszélgetés mélyebb együttműködést teszi lehetővé, az önismeret fejlődését, az aktuális probléma megoldását nyújthatja, segíti a szemléletmód megváltoztatását.
A panaszok, nehézségek tudattalan hátterének feltárásához relaxációval, imaginációval, pszichodramatikus eszközökkel, coaching módszerekkel segítem a folyamatot.

A mentálhigiénés tanácsadás, konzultáció segít:

 • krízis átvészelésében
 • probléma feltárásában és megoldásában
 • énfeltárásban
 • önismeret fejlődésében
 • önelfogadásban
 • önbizalom fejlődésében
 • valós, pozitív énkép erősítésében
 • társas kapcsolatokban
 • stresszoldásban
 • jobb alvásban
 • problémás helyzetekben
 • egészségmegőrzésben stb.

Javasolt: Elakadás, trauma, krízis, szakítás, válás, gyász, betegség, lelki problémák, párkapcsolati problémák, életvezetési problémák, szorongás, stressz, érzelmi zavarok, depresszió, kiégés, érzelmi és szellemi elakadás, önértékelési zavarok, függőségi zavarok, motiválatlanság, alvászavar stb. esetén.

Időkeret: 60-90 perc

Wingwave coaching

Rendkívül hatékony, gyors, speciális stresszoldó és képességfejlesztő módszer, amely az érzelmek megfelelő feldolgozását célozza meg és hatékonyan támogatja a teljesítmény növekedését.

 

A bennünket ért negatív élményeket az agyunk tudat alatt tárolja és hasonló helyzet észlelése esetén azonnal vészjelzést ad, sokszor anélkül, hogy riasztaná tudatunkat. Ez egy önvédelmi mechanizmus, amely gyakran megvédi az embert, illetve támogatja az életben maradását.

A természet kialakított egy gyógyulási folyamatot ahhoz, hogy fájdalmas élményeink ne kínozzanak bennünket egy életen át, ez pedig az REM, vagyis Rapid Eye Movement.

Az REM egy természetes feldolgozási folyamat, amely éjszaka zajlik le az agyban.

Alvásunk során 5-6 REM fázis zajlik le, amikor az agy még egyszer megálmodja a nap során átélt élményeket, a valóságos helyzettel megegyező intenzitással. Minden egyes kellemetlen emlék, amely nyomot hagyott bennünk, újra megjelenik álmunkban. Ilyenkor a jobb agyféltekénk – amely a képhez tartozó érzelmek tárhelye – magas idegi tevékenységet mutat, mialatt a bal agyfélteke nyugodt marad. Ekkor a szemünk gyors ütemben ide-oda mozog – ezt a jelenséget hívjuk REM fázisnak, és ez a folyamat gondoskodik  arról, hogy mindkét agyfélteke aktivizálódjon. A gondolkozó-agyat élénkíti, az érzelmi-agyat megnyugtatja, eltűnik a fájdalom, a szégyenérzet a szomorúság.

Sajnos ez a feldolgozási sorozat olykor előfordul, hogy sikertelen marad. Minden beérkező információ és érzelmi élmény az agyunk hippokampusz területén parkol. Manfred Spitzer agykutató szerint a hippokampusz olyan, mint egy e-mail-szerver, ahol a bejövő ingerek addig maradnak, ameddig a számítógép, azaz az agykéreg – a gondolkodó- agy letölti azokat.

Megeshet, hogy mialatt az ingerek sikeresen letöltődnek a szerverről, olyan nagy mennyiségű adat érkezik a szerverre, hogy a letöltés egy ponton megreked és az inger a szerveren marad. Egy megrázó élmény a nagyagy számára óriási adatmennyiséget jelent, túl bonyolult és megterhelő a feladat, így megállhat a letöltődés, a feldolgozás. Az élmény a limbikus rendszerben, a hippokampusz szintjén megreked, és hosszabb időre beágyazódik a rövidtávú memóriába. A feldolgozatlan események zavarnak bennünket, nem tudjuk beazonosítani azokat, és nem értjük érzelmeinket valamilyen hasonló helyzet során. Az agykutatás korszerű képalkotó vizsgálatai bizonyították, hogy agyunk nem tesz különbséget a fizikai és lelki eredetű sérülés között, és lelket és testet ért fájdalmas hatások is ugyanúgy feldolgozatlan stresszhatásként rögzülhetnek.

Ahhoz, hogy a zavaró érzelmi hatású élményeket pontosan be tudjuk azonosítani, egy úgynevezett kineziológiai O-gyűrű tesztet használunk úgy, hogy a kliens gyűrűt formál az ujjaiból, melyet a szakember megpróbál szétnyitni. Az ügyfél O-gyűrűt formázó ujjait könnyedén szét lehet nyitni, ha stresszt okozó élményre gondol, ellenben az ujjak összetartva maradnak kellemes emlékek felidézése. Az O-gyűrű teszt tudományosan alátámasztott, megbízhatónak bizonyult technika, amellyel pontosan azonosíthatók a gyengítő, illetve az erősítő emlékek, képek vagy érzelmek, és jól elkülöníthető a testi és a lelki stressz.

A wingwave módszer alkalmazása során a szakember integető mozdulatokat végez, amelyet a kliens tekintetével követ úgy, hogy az alváshoz hasonlóan szeme ide-oda mozogjon. Tehát az REM fázis éber állapotban zajlik le, külső beavatkozás segítségével, így a hatás megegyezik az eredetivel. Ezáltal feloldódnak a kellemetlen, zavaró emlékek. A folyamat során az agyban rögzült stressz-élmények megváltoztatása nagy változásokat eredményezhet a személy további életében, tevékenységében, sikerességében.

Ezt a módszert a pszichológusok is használják, EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) integetésnek hívják.

A wingwave coaching elnevezésében a “wing”  a pillangóhatás-elméletre, a pillangó szárnycsapásaira utal, melyek képesek akár a Föld másik felén megváltoztatni a klímát. Hasonlóképpen a kliens „érzelmi klímájában” is jelentős pozitív változás érhető el rövid, jól célzott beavatkozással. A szárny a két agyfélteke optimális együttműködésére is utal, amely az EMDR integetéssel érhető el. Az agykutatás új eredményei szerint az EMDR technika az egyik leghatékonyabb eszköz a stresszoldásra, melyet pszichológusok használnak a poszttraumás síytressz oldására.

Kiválóan alkalmazható:

 • stressz oldására
 • érzelmi traumák, bennünket ért negatív élmények oldására
 • egyszerűbb félelmek, szorongások oldására
 • fóbiák oldására
 • konfliktuskezelésre
 • célkitűzések és azok elérését akadályozó gátlások feloldására
 • célok eléréséhez szükséges erőforrások feltárására és aktivitására
 • nő a kreativitás
 • nő a teljesítmény

Javasolt: szorongás, stressz, érzelmi zavarok, depresszió, kiégés, érzelmi és szellemi elakadás, életvezetési problémák, motiválatlanság, alvászavar stb. esetén.

Időkeret: 60 perc

Szimbólumterápiás imagináció

A szimbólumterápia nem más, mint belső képekkel való munka relaxált, ellazult állapotban.
Relaxáció során a tudat kitágul, és mélyebb figyelemmel tudunk önmagunk felé fordulni. Ez a befelé figyelés lehetővé tesz számunkra egy másfajta látást, megértést, érzelmi átalakítást. A logikus-racionális kontroll felfüggesztődik, és előtérbe kerül a képi-analógiás gondolkodás.
Ebben az ellazult állapotban belső, imaginatív képek hívásával, azok szimbolikus jelentéseinek feltárásával, a személyes jelentéstartalmak megértésével lehetővé válik az önértékelés, az énerő megerősítése, a belső világ harmonikus átrendeződése, a saját lehetőségek életre keltése.

Az ülés folyamata: A klienssel több alkalommal egy biztonságos, barátságos környezetben (kisebb teremben), kényelmes helyzetben beszélgetünk. Segítő kérdések alkalmazásával feltárjuk a problémát, majd relaxációs technika segítségével ellazult, békés állapotban, vezetett meditációban belső képeket hívunk, cselekményeit és saját szubjektív jelentéseit vizsgáljuk.
Javasolt: stressz, szorongás, pánikbetegség, depresszió, önértékelés zavarok, énkép zavar, krízis, párkapcsolati problémák, döntési nehézségek, viselkedési zavarok válás, stb. esetén.

Időkeret: egyéni 60 perc – csoportos 90-120 perc

Autogén tréning - Relaxáció

Az autogén tréning (AT) az egyik leghatékonyabb, legtöbbet kutatott, orvosilag leginkább alátámasztott spiritualitástól és vallástól független relaxációs módszer, amely a test ellazításán keresztül pozitívan befolyásolja testi –lelki – szellemi állapotunkat.

Az autogén szó jelentése önmagától működő, vagyis saját erőből merítő. A rendszeresen, tréningszerűen végzett gyakorlás képesé tesz jelent, szabályozni és uralni testi, lelki működéseinket.

A módszert J.H. Schultz berlini pszichiáter dolgozta ki, bebizonyította, ha figyelmünket bizonyos testi érzetekre irányítjuk, akkor műszerekkel is mérhető testi változásokat idézhetünk elő. Míg eleinte orvosi célokra használták, mára pszichoterápiás módszerré vált.

„A tréning során ugyanis a testi érzeteinken keresztül kapcsolatba léphetünk belső lelkivilágunkkal.” Szőnyi Magda

Az AT 12 alkalom alatt bárki számára elsajátítható, csoportos vagy egyéni formában. A készségszintű elsajátításhoz a tanulási folyamatnak része az otthoni napi 2 x 15 perces gyakorlás, illetve az élmény feldolgozása.

A relaxációs módszer elsajátításával és rendszeres gyakorlásával:

 • egyre könnyebben tudunk ellazulni, lecsendesedett, nyugalmi állapotba kerülni
 • csökkenti a feszültséget, tehermentesíti az idegrendszert
 • ellenállóbbá tesz a pszichés és fizikai stresszorokkal szemben
 • erősíti a test öngyógyító mechanizmusait
 • javul a koncentráló képesség, élesedik a figyelem
 • fokozódik a tűrőképesség, tompulnak a fájdalmas, kellemetlen érzések
 • javul az indulatok kezelése
 • fokozódik az önbizalom
 • mélyebb önismeretre tehetünk szert
 • múltbéli traumákat oldhatunk
 • segíti a könnyebb elalvást és jobb minőségű alvást

Javasolt: stressz, szorongás, pánikbetegség, depresszió, alvászavar, immunerősítés, betegség megelőzés, pszichoszomatikus betegség, alvászavar stb. esetén.

időkeret: egyéni (60 perc) – csoportos (90-120) perc

Fogyókúra coaching - Érzelmi evés stop

Ez a mentorálás egy olyan személyes, segítő, kísérő tevékenység, amely rendszeres konzultációval, mentori munkával, étkezési szokások monitorozásával és megváltoztatásával, Wingwave coaching-gal, meditációval és egyéb technikával hatékonyan támogatja a fogyókúra folyamatát.
Azoknak ajánlott, akik érzelmi evés miatt nem tudják betartani fogyókúrájukat, vagy éppen belevágnának egy diétába, vagy nem szeretnének visszaesni az érzelmi nassolásba, és nem szeretnék elveszíteni a kontrollt az étkezéseik felett.
A legtöbb fogyókúra azért lesz sikertelen, mert a fogyókúrázó nem tartja be az ajánlott diétát, vagy a mennyiséget. Különböző érzelmi állapotokban – idegesség, szomorúság, düh, izgalom, unalom stb. – a diétázó valamilyen ételhez, vagy cukros italhoz nyúl, hogy csillapítsa azokat, vagy örömöt, elégedettséget érezzen. Kezdetben „csak egy falatot”, később többet engedélyez magának, amely elindíthatja a bűntudat, zavar, idegesség – evés ördögi körét. Hasonló késztetések legyőzéséhez kap segítséget a fogyókúrázó, aki megtanulja „fülön csípni” érzelmeit, azonosítani és kifejezni, majd oldani azt.
A fogyni vágyó kliens meghatározza az elérni kívánt testsúlyt, kiválasztja a saját diétáját, kijelöli a határidőt, ameddig azt teljesíteni fogja. A meghatározott idő alatt rendszeresen találkozunk, felfedjük a rossz étkezési szokásait, azok lelki hátterét, érzelmi étkezését tudatos étkezéssé változtatjuk. Feltárjuk különböző lelki blokkjait, majd oldjuk. Egyes ételektől való függését töröljük, „leválasztjuk”, helyette pedig kialakítjuk az egészséges ételekhez való kötődését, egészséges ételekre való vágyódást „szövünk” be.
Ez a folyamat egy tartós befele figyelést igényel, önismereti munka is egyben, amely az személyiség egyéb területeire is jótékony hatással lehet.
Különböző technikák alkalmazásával, lelki segítő, támogató, mentori munkával segítenek a fogyókúrázónak:

 

 • oldani a stresszt
 • oldani az érzelmi blokkokat, lelki problémákat
 • tisztelni és szeretni önmagát, a testét
 • tisztelni az ételt, az étkezést, hogy ne csak rutin legyen
 • lassabban enni
 • tudatosan étkezni
 • kevesebb ételmennyiséggel is jóllakni
 • elengedi rossz étkezési szokásait
 • az ételektől való függéstől megszabadulni
 • az étkezését varázslatos élménnyé tenni

Javasolt: fogyókúra, stresszevés, érzelmi evés, rohamevés, ételfüggőség, evésfüggőség, sikertelen fogyókúra, stb. esetén.

Időkeret:

 • egyéni: 60 perc
 • csoportos: 90-120 perc (lásd: Fogyókúrás csoport)
Fogyókúra coaching - csoport

A csoport a csoporttagok fogyókúrás folyamatát hivatott támogatni.
A fogyókúrázó az első csoportülés alkalmával szerződést köt önmagával, melyben meghatározza a kiválasztott (szükség esetén orvosával egyeztetett) diétát, az elérni kívánt súlyt, és az időtartamot. Szerződésében kiköti, hogy mit hajlandó megtenni célja elérése érdekében, mire kell figyelnie, mitől kell tartózkodnia, melyek a fogyókúrázással kapcsolatos gyengeségei és erősségei stb. Megjelöli teljesítménye szerinti jutalmát, illetve büntetését.
A foglalkozásokon minden alkalommal átbeszéljük az egyénre szabott heti tervét (melyet közösen dolgozunk ki), az előző heti teljesítményét, az érzelmi reakcióit, és az evést kiváltó helyzeteket. Módosítjuk a helyettesítő eszközöket, elterelő módszereket.
Ajánlott a résztvevőknek fogyókúrás napló vezetése, melyben naponta monitorozza étkezését, belső tapasztalatait, ellenállását, érzelmi változásait, kapcsolódó sikereit, kudarcait.
Imagináció segítségével felidézzük, és erősítjük a vágyott képet magunkról, és a kívánt kilók számát. Elengedjük súlyfeleslegünket, ragaszkodásainkat, Coaching módszerek segítségével elbúcsúzunk az egészségtelen, hizlaló ételektől, helyükre egészséges ételeket „szövünk” be.
Relaxációs technikákat gyakorlunk, melynek segítségével megtanuljuk elengedni a feszültséget, mielőtt az ételhez nyúlnánk.
Gyakoroljuk a tudatos étkezést relaxált, nyugodt állapotban, a folyamatban felfedezzük, hogy az étkezés élményt ad, ha a cselekményre és az érzékeinkre fókuszálunk.
A folyamat önismereti munka is egyben. A fogyókúra csoport megtartó, támogató erőt nyújt a fogyókúrában, hiszen a fogyókúrázó nincs egyedül, folyamatosan támogatva van célja elérésében. A tapasztalatok, kudarcok, sikerek, magánéleti események, problémák megosztása, a közös meditációk, az azonos érdeklődés, a hasonló cél erősíti a közösséghez tartozás élményét, amely jó lehetőséget kínál a felesleges súlyok elvesztésére.

A fogyókúra csoport, különböző technikák alkalmazásával segít a fogyókúrázónak:

 • folyamatosan motiválva lenni a cél elérésében
 • tartani a kereteket
 • csoportba tartozónak lenni
 • oldani a stresszt
 • oldani az érzelmi blokkokat, lelki problémákat
 • tisztelni és szeretni önmagát, a testét
 • tisztelni az ételt, az étkezést, hogy ne csak rutin legyen
 • lassabban enni
 • tudatosan étkezni
 • kevesebb ételmennyiséggel is jóllakni
 • elengedi rossz étkezési szokásait
 • az ételektől való függéstől megszabadulni
 • az étkezését varázslatos élménnyé tenni

Időkeret: heti 90-120 perc

Magamról

 

Balogh Judit vagyok, mentálhigiénés szakember, nlp master,  wingwave coach, business coach,  autogén tréner, relaxációs és szimbólumterápiás módszerekben képzett szakember, párkapcsolati tanácsadó, pszichodráma asszisztens, stb.

Több mint 20 éve foglalkozom felnőttekkel, gyerekekkel, idősekkel, egyéni illetve csoportos konzultációk keretében.
Problémafeltáró és megoldáskereső segítő beszélgetéssel, belső segítő képhívással (imaginációval), wingwave coachinggal, pszichodramatikus technikákkal segítem a klienst életvezetési problémában, érzelmi elakadásban, krízis helyzetben, párkapcsolati problémákban, étkezési függőségben (érzelmi evés), stressz, szorongás, depresszió és egyéb problémákban.

Támogató munkámban az empátia, a másik személy sorsa iránti tisztelet és a megoldásorientáltság az alapvető hozzáállásom. 

Támogatom a klienst abban, hogy önmagát mélyebben megértse és elfogadja, pozitív szemlélettel legyen képes problémáját kezelni.

Fontosnak tartom a torzítások, félreértések azonosítását, korrekcióját, a reálisabb helyzetértékelést és értelmezést. Segítő munkám célja, hogy a kliens más nézőpontokat találjon, nagyobb önbizalomra tegyen szert, képes legyen tartós változást elérni, kiegyensúlyozottabbá váljon.

Hiszek abban, hogy a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekből, mélységes válságokból is van kiút.

Végzettségeim

 

 • MEGOLDÁSFÓKUSZÚ MEDIÁTOR – eSeF
 • NLP MASTER – Nlp Intézet
 • ACC COACH – ICF Nemzetközi minősítés
 • WINGWAVE COACH – W.Intézet Hamburg DIN EN ISO 9501
 • MENTÁLHIGIÉNÉS  SZAKEMBER  –  Károli  Gáspár  Református  Egyetem
 • KOMMUNIKÁCIÓS PR SZAKEMBER – Kodolányi János Főiskola
 • KÉPI-KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIA  –  Károli  Gáspár  Református  Egyetem
 • PSZICHODRÁMA ASSZISZTENS – Magyar  Pszichodráma  Egyesület
 • AUTOGÉN  TRÉNER  –  Magyar  Relaxációs  és  Szimbólumterápiás  Egyesület
 • TRÉNER, VÁLLALATI OKTATÓ – Távi
 • ÁLLATASSZISZTÁLT  FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI  TERAPEUTA  –  Távi
 • Dohányzásról leszokást támogató szakember – Dlt 

Kérdésed van, szeretnél telefonos tájékoztatást, vagy csak írnál nekem? Itt megteheted.

Balogh Judit

Telefon

+36 20 330 6070

info@jbcoaching.hu